Подробнее на сайте: https://leadingnews.ru https://priornews.ruhttps://pc-room.ru https://news101.ru https://holdnews.ru
https://flarenews.ruhttps://newshead.ruhttps://estascredit.ru https://automobyle.ru https://topallnews.ruhttps://prime-pc.ruhttps://ultimnews.ruhttps://hotsnews.ru
https://maincredit.ru https://newsexplore.ru

Uprawa konwencjonalna

Zielone butelki - uprawa konwencjonalna wina

Konwencjonalna uprawa winorośli, tak jak wielu innych produktów spożywczych, bardzo się zmieniła na przestrzeni ostatnich 50 lat. Wielu producentów wina, aby uzyskać duże zbiory w stosunkowo krótkim czasie, postanowiło skorzystać z chemicznej pomocy.

Można im pogratulować pomysłowości w dążeniu do celu, ale niestety, nie obyło się bez ofiar. W tym wypadku ofiarą padła zarówno jakość wina jak i zdrowie konsumentów. Pomimo, że w dzisiejszych czasach bardzo ograniczono stosowanie chemikaliów i w latach 1993 - 2009 około 700 niebezpiecznych dla środowiska i człowieka substancji chemicznych zostało zakazanych przez Unię Europejską, inne pozostały w użyciu. Wskutek chemizacji roślin azotany, pozostałości pestycydów i metali ciężkich nadmiernie nagromadzają się w roślinach, a zbyt szerokie spektrum powoduje utratę pożytecznych mikroorganizmów. Poza tym, do negatywnych skutków upraw konwencjonalnych można też zaliczyć degradację ekosystemu, eutrofizację jezior czy wycieki azotu.

Powrót do przewodnika