Подробнее на сайте: https://oncomputer.ru https://controlcomputer.ruhttps://robustauto.ruhttps://runcomputer.ru https://proavtoremont.ruhttps://init-pc.ruhttps://repairurauto.ruhttps://computertab.ru https://avtoforward.ruhttps://autotodrive.ru https://clearcomputer.ruhttps://freshcomputer.ruhttps://ddauto.ruhttps://catchcomputer.ruhttps://dircomputer.ru

Polityka Prywatności

Chcielibyśmy poinformować, iż na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 138, 723 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4.5.2016 L 119/1 – dalej RODO zmianie ulegają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych użytkowników oraz ich przetwarzania.

Baltic Resourcing Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, zobowiązuje się do dokonywania doboru i weryfikacji przetwarzających dane osobowe w imieniu, na rzecz i z polecenia Baltic Resourcing Sp. z o. o. w sposób w pełni zgodny z wymogami RODO. Ma to na celu zapewnienie, aby podmiot przetwarzający dane osobowe dawał wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Baltic Resourcing Sp. z o.o.

Baltic Resourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, działając w celu wypełnienia wszystkich wymogów towarzyszących RODO i zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych przygotowuje i wdraża stosowne narzędzia pozwalające na wypełnienie wszystkich wymogów wynikających z RODO, w tym wewnętrzną dokumentację służącą ochronie danych osobowych.

 

********************

We would like to inform you that on the basis of the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (Dz. U. 2018, poz. 138, 723 ze zm.) as well as Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) as published on the Official Journal of the European Union of 4.5.2016 L 119/1 (hereinafter called GDPR), the regulations on the protection of personal data of users and corresponding processing of such data has been changed.

Baltic Resourcing Sp. z o. o. seated in Gdańsk undertakes to select and verify personal data processing in a manner fully compliant with the requirements of the GDPR. This is to ensure that the entity that processes personal data provides sufficient guarantees for the implementation of the appropriate organizational and technical measures to safeguard security, the satisfaction of individual rights as well as a successful fulfilment of other data protection obligations incumbent on Baltic Resourcing Sp. z o.o.

In order to comply with the GDPR requirements and ensure an adequate level of safeguards with regards to personal data protection, Baltic Resourcing Sp. z o.o. seated in Gdańsk prepares and implements appropriate tools, inter alia, internal documentation to meet this policy objectives. Polityka Prywatności (cookies)

Czytając i przeglądając witrynę internetową zielonebutelki.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Osoby zajmujące się prowadzeniem strony zielonebutelki.pl zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wyniknąć ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych, jak również na skutek rozwoju i powstania nowych produktów i usług witryny.

Korzystanie ze strony internetowej zielonebutelki.pl
Wszyscy Internauci korzystający ze strony internetowej zielonebutelki.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje jakie strona otrzymuje o Internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP, i są przez zdrowestopy.biz wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość.

W czasie korzystania ze strony zielonebutelki.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli dane te są wymagane do jej poprawnego wykonania (np. system rezerwacji).

Każdy Internauta, który poda swoje dane ma prawo wglądu do nich, edycji oraz ich usuwania. Jedynie uprawnieni pracownicy i osoby zajmujące się obsługą witryny zielonebutelki.pl mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

Tzw. „ciasteczka” - „cookies", czyli pliki z informacjami konfiguracyjnymi, ułatwiają korzystanie z witryny, zapisując dane potrzebne do zalogowania i zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu jest również możliwe bez używania plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili można je wyłączyć lub ustawić przeglądarkę internetową tak, aby informowała o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem tego typu plików. Więcej na temat cookies znajdziesz w sekcji Cisteczka (cookies)

Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).