Największy wybór win ekologicznych w Polsce!

Kategorie win

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych użytkowników jest Zielone Butelki sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk, wpisaną Sąd Rejonowy w Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000749224, posiadającą NIP: 5842776979 oraz  REGON: 381383112.

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą celu sprzedaży produktów oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) a także przetwarzane w celu przesyłania wiadomości związanych ze sprzedażą produktów oraz realizacją usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora). 

3) Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom lub osobom trzecim nie włączonym w proces realizacji zleceń lub udzielania odpowiedzi, tym samym nie są wykorzystywane na potrzeby inne niż te, dla których je pierwotnie uzyskano. Wyjątek stanowią sytuacje wynikające z obowiązującego prawa. 

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji między narodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

5) Pana/Pani dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: dostawca systemów informatycznych wykorzystywanych w procesie sprzedaży, firmy kurierskie, Poczta Polska S.A, firmy świadczące usługi transportowe.

6) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie wybranym przez Użytkownika, zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zielone Butelki sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku, niemniej jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. 

7) Ma Pan/Pani na podstawie rozporządzenia RODO prawo do dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia swoich danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO) oraz prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

8) Może Pan/Pani w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych.

9) Dysponujemy środkami technicznymi i elektronicznymi pozwalającymi w pełni na zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników. Zielone Butelki sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku, niniejszym oświadcza, iż nie korzysta z narzędzi typu „chmury”, elektroniczne serwery zagraniczne ani dropbox. 

10) Wszelkie pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych proszę kierować na e-mail: sklep@zielonebutelki.pl, bądź pisemnie na adres: Zielone Butelki sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 213, 80-122 Gdańsk. 


Product successfully added to the product comparison!
Ta strona używa plików cookie w celu optymalizacji i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny internetowej oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Możesz osobiście zarządzać tym, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być implementowane na Twoim urządzeniu. W celu zapoznania się ze szczegółami kliknij odnośnik - Więcej informacji